: SUN-THU 10:00 AM - 05:00 PM , FRI 10:00AM - 1:30 PM

Phone +977-1-4519722 | +977-9851350705

Email info@iin.org.np

Address Siddhartha Premier Building 5th Floor, Narayanchaur,Naxal,Kathmandu,Nepal

अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम

अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम

जीबन बीमा कम्पनीहरुको  पूनर्बीमा सम्बन्धित समस्या र समाधान बिषयक :-

मिति : २०७८/०५/२ गते

स्थान: नक्साल