: SUN-THU 10:00 AM - 05:00 PM , FRI 10:00AM - 1:30 PM

Phone +977-1-4519722

Email info@iin.org.np, insuranceinstitutenepal@gmail.com

Address Narayanchaur,Naxal,Ward No.1,BhupiSadak,BhimPlaza-first Floor,Kathmandu,Nepal

अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम

अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम

निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुको दाबी संग सम्बन्धित समस्या र समाधान बिषयक :-

मिति : २०७८/०५/३ गते

स्थान: नक्साल